2021/2022 eğitim-öğretim yılına ilişkin Akademik Takvim ile ilgili olarak, öngörülemeyen sebeplerle ve gerekli görülen hallerde Rektörlük tarafından değişiklik yapılabilir.