2019/2020 eğitim-öğretim yılına ilişkin Akademik Takvim ile ilgili olarak, öngörülemeyen sebeplerle gerekli görülen hallerde Rektörlük tarafından değişiklik yapılabilir.