2020


Tarih Başlık
15.01.2020 Güz yarıyılı sonu
Tarih Başlık
12.10.2020 2020-2021 akademik yılın başı
12.10.2020 / 16.10.2020 ÇAP/YAP programlarına kaydı gerçekleşen öğrencilerin Otomasyon Sistemi tarafından ilgili danışmanlara atanması ve sistemin ders kayıtları için hazır hale getirilmesi.
14.10.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
15.10.2020 2020-2021 öğrenci öğrenim hareketliliği 2. çağrı nihai aday öğrenci listelerinin Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı onayıyla ilan edilmesi
16.10.2020 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin Otomasyon Sistemine bildirilmesi için son gün
26.10.2020 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
26.10.2020 / 27.10.2020 Güz yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
27.10.2020 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17.00'da öğrencilere kapatılması
29.10.2020 CUMHURİYET BAYRAMI (28 Ekim 2020 yarım gün) (Resmi Tatil)
30.10.2020 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
Tarih Başlık
09.11.2020 2021 yılı için Erasmus öğrenci staj hareketliliği 1. çağrısının yayınlanması
10.11.2020 ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ (09.00-10.00)
27.11.2020 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
30.11.2020 Zorunlu değişiklik halinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
Tarih Başlık
05.12.2020 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği 1. çağrısının yayınlanması
07.12.2020 Zorunlu değişiklik halinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Senatoya gönderilmesi için son gün
11.12.2020 Zorunlu değişiklik halinde Senatoda kabul edilen ÇAP/YAP ve ders planlarının bahar yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
14.12.2020 / 18.12.2020 Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği ile ilgili bilgilendirme toplantıları (çevrim içi)
25.12.2020 2020 yılı için Erasmus öğrenci staj hareketliliği 1. çağrı başvuru için son gün

2021


Tarih Başlık
01.01.2021 YILBAŞI TATİLİ (Resmi Tatil)
08.01.2021 Bahar yarıyılında açılacak derslerin iç ve dış kontenjanlarının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
08.01.2021 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
11.01.2021 2021 yılı için Erasmus öğrenci staj hareketliliği 1. çağrı başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı
15.01.2021 2021-2022 öğrenci öğrenim hareketliliği için ön başvuru için son tarih
15.01.2021 2021-2022 ders yılı için öğrenci öğrenim hareketliliği 1.çağrı son başvuru
18.01.2021 / 29.01.2021 Güz yarıyılı sınavları
25.01.2021 Bahar yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
25.01.2021 Bahar yarıyılı kayıt yenilemeler için otomasyon sistemi test ortamının açılması
Tarih Başlık
01.02.2021 / 05.02.2021 Güz yarıyılı tatili
01.02.2021 / 15.02.2021 Bahar yarıyılı kurum içi, kurum dışı yatay geçiş başvurusu (önlisans)
02.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
03.02.2021 Bahar yarıyılı ÇAP/YAP açık kontenjanlarına başvurular için ilk gün
08.02.2021 / 12.02.2021 Güz yarıyılı bütünleme sınavları
12.02.2021 Bahar yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
15.02.2021 Bahar yarıyılı ÇAP/YAP açık kontenjanlarına başvurular için son gün
16.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
16.02.2021 / 17.02.2021 Bahar yarıyılı yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi (önlisans)
16.02.2021 / 19.02.2021 ÇAP/YAP başvuru değerlendirme raporlarının Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarında görüşülmesi, karara bağlanması ve uygun görülen kayıt taleplerinin ilgili bölümlere gönderilmesi.
17.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
17.02.2021 / 19.02.2021 Bahar yarıyılı kayıt yenileme
17.02.2021 / 03.03.2021 Bahar yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
18.02.2021 Bahar yarıyılı yatay geçiş başvuru sonuçları ilanı (önlisans)
19.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 17.00'da öğrencilere kapatılması
19.02.2021 / 22.02.2021 Bahar yarıyılı yatay geçiş kayıt (asıl) (önlisans)
22.02.2021 Bahar yarıyılı başlangıcı
22.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
22.02.2021 / 23.02.2021 Bölümlerce başvurusu uygun görülen öğrencilerin ÇAP/YAP programına kayıt taleplerinin Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarında görüşülmesi ve karara bağlanarak sonuçların öğrenci işlerine bildirilmesi ve öğrencilere ilan edilmesi
22.02.2021 / 25.02.2021 Yabancı Diller Yüksekokulu ile birlikte Erasmus yabancı dil sınavlarının düzenlenmesi
23.02.2021 / 24.02.2021 Tek ders sınav başvurusu
24.02.2021 / 25.02.2021 Bahar yarıyılı yatay geçiş kayıt (yedek) (önlisans)
25.02.2021 / 26.02.2021 ÇAP/YAP programlarına kaydı gerçekleşen öğrencilerin Otomasyon Sistemi tarafından ilgili danışmanlara atanması ve sistemin ders kayıtları için hazır hale getirilmesi.
26.02.2021 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin otomasyon sistemine bildirilmesi için son gün
Tarih Başlık
01.03.2021 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
01.03.2021 / 02.03.2021 Bahar yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
01.03.2021 / 12.03.2021 2021-2022 öğrenci öğrenim hareketliliği sözlü dil sınavları
02.03.2021 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
04.03.2021 Tek Ders Sınavı
04.03.2021 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
04.03.2021 2021 yılı için öğrenci staj hareketliliği 2. çağrısının yayınlanması
05.03.2021 Tek Ders Sınavı sonuç ilanı
11.03.2021 Öğrenci staj hareketliliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı
22.03.2021 2021-2022 öğrenci öğrenim hareketliliği nihai aday öğrenci listelerinin Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı onayıyla ilan edilmesi
Tarih Başlık
23.04.2021 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
03.05.2021 2021-2022 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
13.05.2021 / 15.05.2021 RAMAZAN BAYRAMI (12 Mayıs 2021 yarım gün)(Resmi Tatil)
14.05.2021 2021 yılı için öğrenci staj hareketliliği 2. çağrı son başvuru tarihi
19.05.2021 ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (Resmi Tatil)
21.05.2021 ECTS web sayfası müfredatların güncellenmesi için son gün
21.05.2021 Senatoda kabul edilen ÇAP/YAP ve ders planlarının güz yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
31.05.2021 2021 yılı için öğrenci staj hareketliliği 2. çağrı başvuru değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesi
Tarih Başlık
04.06.2021 Bahar yarıyılı sonu
04.06.2021 Güz yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
07.06.2021 / 18.06.2021 Bahar yarıyılı sınavları
22.06.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
28.06.2021 / 02.07.2021 Bahar yarıyılı bütünleme sınavları
Tarih Başlık
06.07.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
07.07.2021 Tek ders sınav başvurusu için son gün
12.07.2021 / 06.08.2021 Kurum içi,Kurum dışı ve Yurt dışı yatay geçiş başvuru
16.07.2021 Tek ders sınavı
19.07.2021 Tek ders sınav sonuç ilanı
Tarih Başlık
13.08.2021 Mezun aşamasındaki öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili akademik birimlerde YKK alınması için son gün

2020


Tarih Başlık
15.01.2020 Güz yarıyılı sonu
15.01.2020 FBE Güz yarıyılı Yüksek Lisans tez teslim için son gün
15.01.2020 FBE Güz yarıyılı Yüksek Lisans tez ara rapor teslim için son gün
Tarih Başlık
12.10.2020 2020-2021 akademik yılın başı
14.10.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
16.10.2020 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin Otomasyon Sistemine bildirilmesi için son gün
26.10.2020 / 27.10.2020 Güz yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
26.10.2020 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
27.10.2020 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17.00'da öğrencilere kapatılması
29.10.2020 CUMHURİYET BAYRAMI (28 Ekim 2020 yarım gün) (Resmi Tatil)
30.10.2020 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
Tarih Başlık
10.11.2020 ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ (09.00-10.00)
27.11.2020 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
30.11.2020 / 31.12.2020 SBE bahar yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans başvuru
Tarih Başlık
07.12.2020 / 25.12.2020 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans başvuru
25.12.2020 FBE I.dönem Tezsiz Yüksek Lisans dönem projesi teslim son gün
28.12.2020 / 31.12.2020 FBE I.dönem Tezsiz Yüksek Lisans sınavları

2021


Tarih Başlık
01.01.2021 YILBAŞI TATİLİ (Resmi Tatil)
04.01.2021 / 08.01.2021 FBE I.dönem Tezsiz Yüksek Lisans bütünleme sınavları
04.01.2021 / 06.01.2021 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücreti ödenmesi ve kesin kayıt
08.01.2021 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans yedek kayıt
08.01.2021 Bahar yarıyılında açılacak derslerin iç ve dış kontenjanlarının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
08.01.2021 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
11.01.2021 / 15.01.2021 SBE Tezsiz Yüksek Lisans mülakat ve/veya bilim sınavı
11.01.2021 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem kayıt yenileme işlemleri için açılması
11.01.2021 / 13.01.2021 FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem kayıt yenileme
13.01.2021 Otomasyon sisteminin saat 19.00'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem kayıt yenileme işlemleri için öğrencilere kapatılması
15.01.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem kayıt yenileme işlemleri için danışmanlara kapatılması
18.01.2021 / 29.01.2021 Güz yarıyılı sınavları
18.01.2021 / 02.04.2021 FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem başlangıcı-sonu
25.01.2021 Bahar yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
25.01.2021 Bahar yarıyılı kayıt yenilemeler için otomasyon sistemi test ortamının açılması
25.01.2021 / 29.01.2021 SBE Bahar yarıyılı tezsiz yüksek lisans kesin kayıtları
25.01.2021 / 29.01.2021 SBE bahar yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücreti ödenmesi ve kesin kayıt
29.01.2021 FBE Güz yarıyılı Yönlendirilmiş Araştırma dersi rapor teslim için son gün
Tarih Başlık
01.02.2021 / 05.02.2021 Güz yarıyılı tatili
02.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
08.02.2021 / 12.02.2021 Güz yarıyılı bütünleme sınavları
12.02.2021 Bahar yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
16.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
17.02.2021 / 03.03.2021 Bahar yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
17.02.2021 / 19.02.2021 Bahar yarıyılı kayıt yenileme
17.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
17.02.2021 / 19.02.2021 FBE tezli lisansüstü öğrenim ücreti ödenmesi
17.02.2021 / 19.02.2021 FBE Bahar yarıyılı Doktora Yeterlilik Sınavı başvuru
19.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 17.00'da öğrencilere kapatılması
22.02.2021 Bahar yarıyılı başlangıcı
22.02.2021 / 04.06.2021 FBE Bahar yarıyılı başlangıcı-sonu
22.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
26.02.2021 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin otomasyon sistemine bildirilmesi için son gün
Tarih Başlık
01.03.2021 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
01.03.2021 / 02.03.2021 Bahar yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
02.03.2021 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
04.03.2021 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
26.03.2021 FBE II. dönem Tezsiz Yüksek Lisans dönem projesi teslim son gün
29.03.2021 / 02.04.2021 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans sınavları
Tarih Başlık
05.04.2021 / 09.04.2021 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans bütünleme sınavları
12.04.2021 / 02.07.2021 FBE Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem başlangıcı-sonu
12.04.2021 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem kayıt yenileme işlemleri için açılması
12.04.2021 / 14.04.2021 FBE Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem kayıt yenileme/öğrenim ücreti ödenmesi
14.04.2021 Otomasyon sisteminin saat 19.00'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem kayıt yenileme işlemleri için öğrencilere kapatılması
23.04.2021 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI (Resmi Tatil)
16.04.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem kayıt yenileme işlemleri için danışmanlara kapatılması
Tarih Başlık
10.05.2021 / 14.06.2021 SBE 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru (Tüm Programlar)
13.05.2021 / 15.05.2021 RAMAZAN BAYRAMI (12 Mayıs 2021 yarım gün)(Resmi Tatil)
19.05.2021 ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (Resmi Tatil)
21.05.2021 ECTS web sayfası müfredatların güncellenmesi için son gün
Tarih Başlık
04.06.2021 Bahar yarıyılı sonu
04.06.2021 Güz yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
04.06.2021 FBE Bahar yarıyılı Yüksek Lisans tez teslim için son gün
04.06.2021 FBE Bahar yarıyılı Yüksek Lisans tez ara rapor teslim için son gün
07.06.2021 / 18.06.2021 Bahar yarıyılı sınavları
18.06.2021 FBE bahar yarıyılı Yönlendirilmiş Araştırma dersi rapor teslim için son gün
21.06.2021 / 25.06.2021 SBE 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programları Sınavları (Tüm Programlar İçin)
22.06.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
28.06.2021 / 02.07.2021 Bahar yarıyılı bütünleme sınavları
Tarih Başlık
02.07.2021 FBE III. dönem Tezsiz Yüksek Lisans dönem projesi teslim son gün
05.07.2021 / 09.07.2021 FBE III.dönem Tezsiz Yüksek Lisans sınavları
05.07.2021 / 09.07.2021 SBE 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programları Kesin Kayıtları (Tüm Programlar İçin)
06.07.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
12.07.2021 / 16.07.2021 FBE III.dönem Tezsiz Yüksek Lisans bütünleme sınavları
Tarih Başlık
13.08.2021 Mezun aşamasındaki öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili akademik birimlerde YKK alınması için son gün

2020


Tarih Başlık
15.01.2020 Güz yarıyılı sonu
Tarih Başlık
12.10.2020 2020-2021 akademik yılın başı
14.10.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
16.10.2020 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin Otomasyon Sistemine bildirilmesi için son gün
26.10.2020 / 27.10.2020 Güz yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
26.10.2020 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
27.10.2020 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17.00'da öğrencilere kapatılması
29.10.2020 CUMHURİYET BAYRAMI (28 Ekim 2020 yarım gün) (Resmi Tatil)
30.10.2020 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
Tarih Başlık
10.11.2020 ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ (09.00-10.00)
27.11.2020 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
30.11.2020 / 04.12.2020 Hazırlık sınıfları tekrar haftası

2021


Tarih Başlık
01.01.2021 YILBAŞI TATİLİ (Resmi Tatil)
08.01.2021 Bahar yarıyılında açılacak derslerin iç ve dış kontenjanlarının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
08.01.2021 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
18.01.2021 / 29.01.2021 Güz yarıyılı sınavları
25.01.2021 Bahar yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
25.01.2021 Bahar yarıyılı kayıt yenilemeler için otomasyon sistemi test ortamının açılması
Tarih Başlık
01.02.2021 / 05.02.2021 Güz yarıyılı tatili
02.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
12.02.2021 Bahar yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
16.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
17.02.2021 / 03.03.2021 Bahar yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
17.02.2021 / 19.02.2021 Bahar yarıyılı kayıt yenileme
17.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
19.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 17.00'da öğrencilere kapatılması
22.02.2021 Bahar yarıyılı başlangıcı
22.02.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
26.02.2021 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin otomasyon sistemine bildirilmesi için son gün
Tarih Başlık
01.03.2021 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
01.03.2021 / 02.03.2021 Bahar yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
02.03.2021 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
04.03.2021 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
Tarih Başlık
23.04.2021 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
10.05.2021 / 14.05.2021 Hazırlık sınıfları tekrar haftası
13.05.2021 / 15.05.2021 RAMAZAN BAYRAMI (12 Mayıs 2021 yarım gün)(Resmi Tatil)
19.05.2021 ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
04.06.2021 Bahar yarıyılı sonu
07.06.2021 / 18.06.2021 Bahar yarıyılı sınavları
21.06.2021 / 25.06.2021 Hazırlık sınıfları tekrar haftası
22.06.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
Tarih Başlık
06.07.2021 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
2021/2022 eğitim-öğretim yılına ilişkin Akademik Takvim ile ilgili olarak, öngörülemeyen sebeplerle ve gerekli görülen hallerde Rektörlük tarafından değişiklik yapılabilir.