2019


Tarih Başlık
23.07.2019 GSÜÖSYS sonuçları ilanı
24.07.2019 / 09.08.2019 Mezun öğrencilerin diploma ve diploma eklerinin hazırlanması
29.07.2019 / 31.07.2019 GSÜÖSYS kayıt (Asıl)
Tarih Başlık
01.08.2019 GSÜÖSYS ilk yedek liste ilanı
01.08.2019 / 15.08.2019 Lisans merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş (Ek madde 1) başvuru
02.08.2019 / 21.08.2019 GSÜÖSYS yedek liste kayıtları
11.08.2019 / 14.08.2019 KURBAN BAYRAMI
19.08.2019 Güz yarıyılında açılacak derslerin iç, dış ve erasmus kontenjanlarının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
19.08.2019 Güz yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
19.08.2019 / 20.08.2019 Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi (önlisans)
19.08.2019 / 21.08.2019 YKS elektronik kayıt
19.08.2019 / 23.08.2019 YKS kayıt
19.08.2019 / 29.08.2019 GSÜYÖSYS başvuru
20.08.2019 Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş (Ek madde 1) başvuru dosyalarının komisyona gönderilme için son gün
21.08.2019 / 28.08.2019 Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş (Ek madde 1) başvuru dosyalarının komisyonda değerlendirilmesi
26.08.2019 Güz yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
26.08.2019 Yatay geçiş sınavına girecek öğrenci listesi ilanı (lisans)
29.08.2019 2019-2020 öğretim yılı ÇAP/YAP kontenjanlarının ilanı
30.08.2019 ZAFER BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
02.09.2019 Güz yarıyılı ÇAP/YAP başvuruları için ilk gün
02.09.2019 Yatay Geçiş Fransızca Bilim Yazılı Sınav Tarihi (lisans)
05.09.2019 Yatay Geçiş Fransızca Bilim Yazılı Sınav Sonuç İlan Tarihi(lisans)
06.09.2019 Güz yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
06.09.2019 GSÜYÖSYS sınavına girmeye hak kazanan öğrenci listesi ilanı
06.09.2019 Güz yarıyılı ÇAP/YAP başvuruları için son gün
09.09.2019 Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş (Ek madde 1) başvuru sonuçları ilanı
09.09.2019 Yatay Geçiş Fransızca Bilim Sözlü Sınav Tarihi (lisans)
09.09.2019 / 13.09.2019 ÇAP/YAP başvuru değerlendirme raporlarının Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarında görüşülmesi, karara bağlanması ve uygun görülen kayıt taleplerinin ilgili bölümlere gönderilmesi.
10.09.2019 GSÜYÖSYS Sosyal Bilimler Sınavı
10.09.2019 GSÜYÖSYS Sayısal Bilimler Sınavı
10.09.2019 / 11.09.2019 Lisans Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş (Ek madde 1) kayıt tarihi(Asıl)
11.09.2019 Yatay Geçiş Fransızca Bilim Sözlü Sınav Sonuç İlan Tarihi (lisans)
12.09.2019 / 13.09.2019 Yatay Geçiş kayıt tarihi (Asıl)
13.09.2019 Güz yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
13.09.2019 GSÜYÖSYS sonuçları ilanı (Asıl, yedek)
13.09.2019 Öğrenci danışmanlarının belirlenmesi için son gün
13.09.2019 Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş (Ek madde 1) kayıt tarihi(Yedek)
16.09.2019 / 20.09.2019 Bölümlerce başvurusu uygun görülen öğrencilerin ÇAP/YAP programına kayıt taleplerinin Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarında görüşülmesi ve karara bağlanarak sonuçların öğrenci işlerine bildirilmesi ve öğrencilere ilan edilmesi
17.09.2019 GSÜYÖSYS kesin kayıt (Asıl)
17.09.2019 Yatay Geçiş kayıt tarihi (Yedek)
17.09.2019 / 01.10.2019 Güz yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
18.09.2019 Otomasyon Sisteminin saat 11.00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
18.09.2019 GSÜYÖSYS yedek ilanı
18.09.2019 / 20.09.2019 Güz yarıyılı kayıt yenileme
19.09.2019 GSÜYÖSYS kayıt tarihi (Yedek)
20.09.2019 Otomasyon sisteminin saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
23.09.2019 2019-2020 akademik yılın başı
23.09.2019 / 25.09.2019 YKS Ek Yerleştirme elektronik kayıt
23.09.2019 / 27.09.2019 ÇAP/YAP programlarına kaydı gerçekleşen öğrencilerin Otomasyon Sistemi tarafından ilgili danışmanlara atanması ve sistemin ders kayıtları için hazır hale getirilmesi.
23.09.2019 / 27.09.2019 YKS Ek Yerleştirme kayıt
24.09.2019 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
27.09.2019 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin Otomasyon Sistemine bildirilmesi için son gün
30.09.2019 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
30.09.2019 / 01.10.2019 Güz yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
30.09.2019 / 11.10.2019 Burs başvuruları
Tarih Başlık
01.10.2019 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
03.10.2019 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
23.10.2019 / 25.10.2019 Burs komisyon değerlendirme
29.10.2019 CUMHURİYET BAYRAMI (Resmi Tatil)
31.10.2019 Burs başvuru sonuçları ilanı
Tarih Başlık
04.11.2019 2020 yılı için Erasmus öğrenci staj hareketliliği 1. çağrısının yayınlanması
10.11.2019 ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ (09.00-10.00)
18.11.2019 Zorunlu değişiklik halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının bahar yarıyılı için ilgili birim kurullarından geçirilerek Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
25.11.2019 Zorunlu değişiklik halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Senatoya gönderilmesi için son gün
Tarih Başlık
02.12.2019 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği 1. çağrısının yayınlanması
06.12.2019 Zorunlu değişiklik halinde Senatoda kabul edilen ÇAP/YAP ve ders planlarının bahar yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
06.12.2019 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
10.12.2019 / 12.12.2019 Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği ile ilgili bilgilendirme toplantıları
19.12.2019 Erasmus hareketliliği için üniversite tanıtım fuarı
27.12.2019 2020 yılı için Erasmus öğrenci staj hareketliliği 1. çağrı başvuru için son gün
27.12.2019 Güz yarıyılı sonu
30.12.2019 / 03.01.2020 Güz yarıyıl tatili

2020


Tarih Başlık
01.01.2020 YILBAŞI TATİLİ (Resmi Tatil)
03.01.2020 Bahar yarıyılında açılacak derslerin iç, dış ve erasmus kontenjanlarının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
03.01.2020 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
06.01.2020 Bahar yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
06.01.2020 / 18.01.2020 Güz yarıyılı sınavları
10.01.2020 2018 yılı için Erasmus öğrenci staj hareketliliği 1. çağrı başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı
13.01.2020 Bahar yarıyılı kayıt yenilemeler için otomasyon sistemi test ortamının açılması
20.01.2020 / 04.01.2020 Güz yarıyıl tatili
21.01.2020 Bahar yarıyılı ÇAP/YAP açık kontenjanlarına başvurular için ilk gün
21.01.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
27.01.2020 / 01.02.2020 Güz yarıyılı bütünleme sınavları
29.01.2020 / 05.02.2020 Bahar yarıyılı kurum içi, kurum dışı yatay geçiş başvuru (önlisans)
31.01.2020 Bahar yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
31.01.2020 Erasmus personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği 2. çağrı başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı
Tarih Başlık
03.02.2020 Bahar yarıyılı ÇAP/YAP açık kontenjanlarına başvurular için son gün
03.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
03.02.2020 / 07.02.2020 Güz yarıyıl tatili
04.02.2020 / 07.02.2020 ÇAP/YAP başvuru değerlendirme raporlarının Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarında görüşülmesi, karara bağlanması ve uygun görülen kayıt taleplerinin ilgili bölümlere gönderilmesi.
04.02.2020 / 18.02.2020 Bahar yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
05.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
05.02.2020 / 07.02.2020 Bahar yarıyılı kayıt yenileme
06.02.2020 / 07.02.2020 Bahar yarıyılı yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi (önlisans)
07.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
07.02.2020 Tek ders sınav başvurusu için son gün
10.02.2020 Bahar yarıyılı başlangıcı
10.02.2020 Bahar yarıyılı yatay geçiş başvuru sonuçları ilanı (önlisans)
10.02.2020 / 12.02.2020 Bölümlerce başvurusu uygun görülen öğrencilerin ÇAP/YAP programına kayıt taleplerinin Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarında görüşülmesi ve karara bağlanarak sonuçların öğrenci işlerine bildirilmesi ve öğrencilere ilan edilmesi
11.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
11.02.2020 / 12.02.2020 Bahar yarıyılı yatay geçiş kayıt (asıl)(önlisans)
13.02.2020 Bahar yarıyılı yatay geçiş kayıt yaptırmaya hak kazanan yedek öğrenci listesi ilanı (önlisans)
13.02.2020 Tek Ders Sınavı
13.02.2020 / 14.02.2020 ÇAP/YAP programlarına kaydı gerçekleşen öğrencilerin Otomasyon Sistemi tarafından ilgili danışmanlara atanması ve sistemin ders kayıtları için hazır hale getirilmesi.
14.02.2020 Bahar yarıyılı yatay geçiş kayıt (yedek)(önlisans)
14.02.2020 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin otomasyon sistemine bildirilmesi için son gün
14.02.2020 2020-2021 dersyılı için Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği 1. çağrı bölümlere başvuru için son gün
14.02.2020 Tek Ders Sınavı sonuç ilanı
17.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
17.02.2020 / 18.02.2020 Bahar yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
18.02.2020 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
20.02.2020 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
20.02.2020 / 21.02.2020 Yabancı Diller Yüksekokulu ile birlikte Erasmus yabancı dil sınavlarının organize edilmesi
Tarih Başlık
13.03.2020 Bölüm koordinatörlüklerinin Erasmus ofisine Erasmus aday öğrenci listelerini teslim etmeleri için son gün
27.03.2020 Nihai Erasmus aday öğrenci listelerinin Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı onayıyla Erasmus Ofisi’ne iletilmesi için son gün
Tarih Başlık
23.04.2020 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
01.05.2020 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ (Resmi Tatil)
15.05.2020 Bahar yarıyılı sonu
15.05.2020 ECTS web sayfası müfredatların güncellenmesi için son gün
19.05.2020 ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (Resmi Tatil)
20.05.2020 / 22.05.2020 Bahar yarıyılı sınavları
24.05.2020 / 26.05.2020 RAMAZAN BAYRAMI (23 Mayıs 2020 yarım gün)(Resmi Tatil)
28.05.2020 / 30.05.2020 Bahar yarıyılı sınavları
Tarih Başlık
01.06.2020 2020-2021 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP programlarının ve ders planlarının ilgili akademik birim kurullarından geçirilerek Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
05.06.2020 Güz yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
08.06.2020 2020-2021 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP programlarından ve ders planlarından gerek duyulanlarının, Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonu tarafından Senatoya gönderilmesi için son gün
15.06.2020 / 26.06.2020 2.Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavları
19.06.2020 ÇAP/YAP programları ve ders planlarının güz yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
30.06.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
Tarih Başlık
06.07.2020 / 11.07.2020 2. yarıyıl bütünleme sınavları
08.07.2020 / 10.08.2020 Kurum içi,Kurum dışı ve Yurt dışı yatay geçiş başvuru
14.07.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
15.07.2020 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü(Resmi Tatil)

2019


Tarih Başlık
13.01.2019 / 17.01.2019 SBE Tezsiz Yüksek Lisans mülakat ve/veya bilim sınavı
Tarih Başlık
31.05.2019 Bahar yarıyılı Yönlendirilmiş Araştırma dersi rapor teslim için son gün
Tarih Başlık
11.08.2019 / 14.08.2019 KURBAN BAYRAMI
19.08.2019 Güz yarıyılında açılacak derslerin iç, dış ve erasmus kontenjanlarının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
19.08.2019 Güz yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
30.08.2019 ZAFER BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
06.09.2019 Güz yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
13.09.2019 Güz yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
13.09.2019 Öğrenci danışmanlarının belirlenmesi için son gün
17.09.2019 / 01.10.2019 Güz yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
18.09.2019 / 20.09.2019 Güz yarıyılı kayıt yenileme
18.09.2019 Otomasyon Sisteminin saat 11.00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
20.09.2019 Otomasyon sisteminin saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
23.09.2019 / 27.09.2019 ÇAP/YAP programlarına kaydı gerçekleşen öğrencilerin Otomasyon Sistemi tarafından ilgili danışmanlara atanması ve sistemin ders kayıtları için hazır hale getirilmesi.
23.09.2019 2019-2020 akademik yılın başı
23.09.2019 / 06.12.2019 FBE Tezsiz Yüksek Lisans I.dönem başlangıcı-sonu
24.09.2019 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
27.09.2019 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin Otomasyon Sistemine bildirilmesi için son gün
30.09.2019 / 01.10.2019 Güz yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
30.09.2019 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
Tarih Başlık
01.10.2019 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
03.10.2019 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
29.10.2019 CUMHURİYET BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
04.11.2019 2020 yılı için Erasmus öğrenci staj hareketliliği 1. çağrısının yayınlanması
10.11.2019 ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ (09.00-10.00)
18.11.2019 Zorunlu değişiklik halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının bahar yarıyılı için ilgili birim kurullarından geçirilerek Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
25.11.2019 Zorunlu değişiklik halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Senatoya gönderilmesi için son gün
25.11.2019 / 13.12.2019 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans başvuru
Tarih Başlık
02.12.2019 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği 1. çağrısının yayınlanması
02.12.2019 / 27.12.2019 SBE bahar yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans başvuru
06.12.2019 FBE I.dönem Tezsiz Yüksek Lisans dönem projesi teslim son gün
06.12.2019 Zorunlu değişiklik halinde Senatoda kabul edilen ÇAP/YAP ve ders planlarının bahar yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
06.12.2019 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
09.12.2019 / 13.12.2019 FBE I.dönem Tezsiz Yüksek Lisans sınavları
10.12.2019 / 12.12.2019 Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği ile ilgili bilgilendirme toplantıları
19.12.2019 Erasmus hareketliliği için üniversite tanıtım fuarı
16.12.2019 / 20.12.2019 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans mülakat
23.12.2019 / 27.12.2019 FBE I.dönem Tezsiz Yüksek Lisans bütünleme sınavları
24.12.2019 / 25.12.2019 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücreti ödenmesi ve kesin kayıt
26.12.2019 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücreti ödenmesi ve yedek kayıt
27.12.2019 2020 yılı için Erasmus öğrenci staj hareketliliği 1. çağrı başvuru için son gün
27.12.2019 Güz yarıyılı Yüksek Lisans tez teslim için son gün
27.12.2019 Güz yarıyılı Yüksek Lisans tez ara rapor teslim için son gün
27.12.2019 Güz yarıyılı sonu
30.12.2019 / 03.01.2020 Güz yarıyıl tatili

2020


Tarih Başlık
01.01.2020 YILBAŞI TATİLİ (Resmi Tatil)
02.01.2020 / 03.01.2020 FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem kayıt yenileme
02.01.2020 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem kayıt yenileme işlemleri için açılması
03.01.2020 Otomasyon sisteminin saat 19.00'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem kayıt yenileme işlemleri için öğrencilere kapatılması
03.01.2020 Bahar yarıyılında açılacak derslerin iç, dış ve erasmus kontenjanlarının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
03.01.2020 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
06.01.2020 / 18.01.2020 Güz yarıyılı sınavları
06.01.2020 / 20.03.2020 FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem başlangıcı-sonu
06.01.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem kayıt yenileme işlemleri için danışmanlara kapatılması
10.01.2020 2018 yılı için Erasmus öğrenci staj hareketliliği 1. çağrı başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı
06.01.2020 Bahar yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
13.01.2020 Bahar yarıyılı kayıt yenilemeler için otomasyon sistemi test ortamının açılması
17.01.2020 Güz yarıyılı Yönlendirilmiş Araştırma dersi rapor teslim için son gün
20.01.2020 / 04.01.2020 Güz yarıyıl tatili
21.01.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
22.01.2020 / 24.01.2020 SBE Bahar yarıyılı tezsiz yüksek lisans kesin kayıtları
27.01.2020 / 01.02.2020 Güz yarıyılı bütünleme sınavları
31.01.2020 Bahar yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
31.01.2020 Erasmus personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği 2. çağrı başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı
Tarih Başlık
03.02.2020 / 07.02.2020 Güz yarıyıl tatili
03.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
04.02.2020 / 18.02.2020 Bahar yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
05.02.2020 / 07.02.2020 Tezli Lisansüstü öğrenim ücreti ödenmesi
05.02.2020 / 07.02.2020 SBE bahar yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücreti ödenmesi ve kesin kayıt
05.02.2020 / 07.02.2020 Bahar yarıyılı Doktora Yeterlilik Sınavı başvuru
05.02.2020 / 07.02.2020 Bahar yarıyılı kayıt yenileme
07.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
10.02.2020 Bahar yarıyılı başlangıcı
11.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
12.02.2020 / 14.02.2020 SBE bahar yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücreti ödenmesi ve mazeret kaydı
14.02.2020 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin otomasyon sistemine bildirilmesi için son gün
14.02.2020 2020-2021 dersyılı için Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği 1. çağrı bölümlere başvuru için son gün
17.02.2020 / 18.02.2020 Bahar yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
17.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
18.02.2020 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
20.02.2020 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
20.02.2020 / 21.02.2020 Yabancı Diller Yüksekokulu ile birlikte Erasmus yabancı dil sınavlarının organize edilmesi
05.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
Tarih Başlık
13.03.2020 Bölüm koordinatörlüklerinin Erasmus ofisine Erasmus aday öğrenci listelerini teslim etmeleri için son gün
20.03.2020 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans dönem projesi teslim son gün
23.03.2020 / 27.03.2020 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans sınavları
27.03.2020 Nihai Erasmus aday öğrenci listelerinin Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı onayıyla Erasmus Ofisi’ne iletilmesi için son gün
30.03.2020 / 03.04.2020 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans bütünleme sınavları
Tarih Başlık
06.04.2020 / 19.06.2020 FBE Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem başlangıcı-sonu
06.04.2020 / 08.04.2020 FBE Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem kayıt yenileme/öğrenim ücreti ödenmesi
06.04.2020 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem kayıt yenileme işlemleri için açılması
08.04.2020 Otomasyon sisteminin saat 19.00'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem kayıt yenileme işlemleri için öğrencilere kapatılması
10.04.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem kayıt yenileme işlemleri için danışmanlara kapatılması
23.04.2020 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
01.05.2020 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ (Resmi Tatil)
04.05.2020 / 12.06.2020 SBE 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru (Tüm Programlar)
15.05.2020 Bahar yarıyılı Yüksek Lisans tez teslim için son gün
15.05.2020 Bahar yarıyılı Yüksek Lisans tez ara rapor teslim için son gün
15.05.2020 Bahar yarıyılı sonu
15.05.2020 ECTS web sayfası müfredatların güncellenmesi için son gün
19.05.2020 ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (Resmi Tatil)
20.05.2020 / 22.05.2020 Bahar yarıyılı sınavları
24.05.2020 / 26.05.2020 RAMAZAN BAYRAMI (23 Mayıs 2020 yarım gün)(Resmi Tatil)
28.05.2020 / 30.05.2020 Bahar yarıyılı sınavları
Tarih Başlık
01.06.2020 2020-2021 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP programlarının ve ders planlarının ilgili akademik birim kurullarından geçirilerek Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
08.06.2020 2020-2021 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP programlarından ve ders planlarından gerek duyulanlarının, Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonu tarafından Senatoya gönderilmesi için son gün
19.06.2020 ÇAP/YAP programları ve ders planlarının güz yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
15.06.2020 / 26.06.2020 2.Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavları
05.06.2020 Güz yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
30.06.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
15.06.2020 / 19.06.2020 SBE 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programları Sınavları (Tüm Programlar İçin)
19.06.2020 FBE III. yarıyıl Tezsiz Yüksek Lisans dönem projesi teslim son gün
22.06.2020 / 26.06.2020 FBE III. yarıyıl Tezsiz Yüksek Lisans sınavları
29.06.2020 / 03.07.2020 SBE Güz Yarıyılı L,sansüstü Programların Kesin Kayıtları (Tüm Programlar İçin)
29.06.2020 / 03.07.2020 FBE III. yarıyıl Tezsiz Yüksek Lisans bütünleme sınavları
Tarih Başlık
06.07.2020 / 11.07.2020 2. yarıyıl bütünleme sınavları
14.07.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
15.07.2020 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü(Resmi Tatil)

2019


Tarih Başlık
11.08.2019 / 14.08.2019 KURBAN BAYRAMI
19.08.2019 Güz yarıyılında açılacak derslerin iç, dış ve erasmus kontenjanlarının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
19.08.2019 Güz yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
26.08.2019 Güz yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
30.08.2019 ZAFER BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
02.09.2019 / 07.09.2019 Fransızca Hazırlık - İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı bütünleme sınavları
09.09.2019 Fransızca Hazırlık Muafiyet Sınavı
10.09.2019 İleri Fransızca Muafiyet Sınavı
11.09.2019 İngilizce Seviye Tespit Sınavı
11.09.2019 Fransızca Hazırlık-İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı bütünleme sınav sonuçları ilanı
17.09.2019 / 01.10.2019 Güz yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
18.09.2019 / 20.09.2019 Güz yarıyılı kayıt yenileme
18.09.2019 Otomasyon Sisteminin saat 11.00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
20.09.2019 Otomasyon sisteminin saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
23.09.2019 2019-2020 akademik yılın başı
23.09.2019 Oryantasyon Günü
24.09.2019 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
27.09.2019 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin Otomasyon Sistemine bildirilmesi için son gün
30.09.2019 / 11.10.2019 Burs başvuruları
30.09.2019 / 01.10.2019 Güz yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
30.09.2019 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
Tarih Başlık
01.10.2019 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
03.10.2019 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
29.10.2019 CUMHURİYET BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
10.11.2019 ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ (09.00-10.00)
11.11.2019 / 15.11.2019 Hazırlık sınıfları tekrar haftası
18.11.2019 Zorunlu değişiklik halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının bahar yarıyılı için ilgili birim kurullarından geçirilerek Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
25.11.2019 Zorunlu değişiklik halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Senatoya gönderilmesi için son gün
Tarih Başlık
06.12.2019 Zorunlu değişiklik halinde Senatoda kabul edilen ÇAP/YAP ve ders planlarının bahar yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
06.12.2019 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
19.12.2019 Erasmus hareketliliği için üniversite tanıtım fuarı

2020


Tarih Başlık
01.01.2020 YILBAŞI TATİLİ (Resmi Tatil)
03.01.2020 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
10.01.2020 Güz yarıyılı sonu (Hazırlık-İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı)
13.01.2020 / 17.01.2020 Hazırlık sınıfları tekrar haftası
06.01.2020 Bahar yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
13.01.2020 Bahar yarıyılı kayıt yenilemeler için otomasyon sistemi test ortamının açılması
20.01.2020 / 25.01.2020 Hazırlık sınıfları sınavı
21.01.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
20.01.2020 / 07.02.2020 İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı yarıyıl tatili
27.01.2020 / 31.01.2020 Güz yarıyıl tatili
31.01.2020 Erasmus personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği 2. çağrı başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı
Tarih Başlık
03.02.2020 / 07.02.2020 Güz yarıyıl tatili
03.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
04.02.2020 / 18.02.2020 Bahar yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
04.02.2020 İngilizce Seviye Tespit Sınavı/Examen
05.02.2020 / 07.02.2020 Bahar yarıyılı kayıt yenileme
07.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
10.02.2020 Bahar yarıyılı başlangıcı
11.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
14.02.2020 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin otomasyon sistemine bildirilmesi için son gün
17.02.2020 / 18.02.2020 Bahar yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
17.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
18.02.2020 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 19.00'da öğrencilere kapatılması
20.02.2020 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
05.02.2020 Otomasyon sisteminin saat 11.00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
Tarih Başlık
30.03.2020 / 03.04.2020 Hazırlık sınıfları tekrar haftası
Tarih Başlık
23.04.2020 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
01.05.2020 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ (Resmi Tatil)
19.05.2020 ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (Resmi Tatil)
24.05.2020 / 26.05.2020 RAMAZAN BAYRAMI (23 Mayıs 2020 yarım gün)(Resmi Tatil)
Tarih Başlık
01.06.2020 2020-2021 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP programlarının ve ders planlarının ilgili akademik birim kurullarından geçirilerek Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
08.06.2020 2020-2021 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP programlarından ve ders planlarından gerek duyulanlarının, Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonu tarafından Senatoya gönderilmesi için son gün
19.06.2020 ÇAP/YAP programları ve ders planlarının güz yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
05.06.2020 Hazırlık sınıfları yıl sonu
05.06.2020 Güz yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
08.06.2020 / 12.06.2020 Hazırlık sınıfları tekrar haftası
29.06.2020 / 03.07.2020 Hazırlık sınıfları yıl sonu sınavları
Tarih Başlık
15.07.2020 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü(Resmi Tatil)
2019/2020 eğitim-öğretim yılına ilişkin Akademik Takvim ile ilgili olarak, öngörülemeyen sebeplerle gerekli görülen hallerde Rektörlük tarafından değişiklik yapılabilir.