2021


Tarih Başlık
01.08.2021 / 15.08.2021 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) başvuru
02.08.2021 / 09.09.2021 GSÜYÖSYS başvuru
05.08.2021 GSÜÖSYS sonuçları ilanı
16.08.2021 Yatay Geçiş sınavına girecek öğrenci listesi ilanı (Lisans)
16.08.2021 / 02.09.2021 Yatay Geçiş başvurularının değerlendirilmesi (Ön Lisans)
17.08.2021 / 19.08.2021 GSÜÖSYS kayıt (Asıl)
19.08.2021 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) başvuru dosyalarının komisyona gönderilmesi için son gün
20.08.2021 GSÜÖSYS ilk yedek liste ilanı
20.08.2021 / 27.08.2021 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) başvuru dosyalarının komisyonda değerlendirilmesi
23.08.2021 Yatay Geçiş Fransızca Bilim Yazılı Sınav tarihi (Lisans)
23.08.2021 / 10.09.2021 GSÜÖSYS yedek liste kayıtları
27.08.2021 Yatay Geçiş Fransızca Bilim Yazılı Sınav sonuç ilanı tarihi (Lisans)
30.08.2021 ZAFER BAYRAMI (Resmi Tatil)
31.08.2021 Yatay Geçiş Fransızca Bilim Sözlü Sınav tarihi (Lisans)
Tarih Başlık
02.09.2021 Yatay Geçiş Fransızca Bilim Sözlü Sınav sonuç ilan tarihi (Lisans)
04.09.2021 / 08.09.2021 YKS Elektronik Kayıt
06.09.2021 / 10.09.2021 YKS Kayıt
07.09.2021 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) başvuru sonuçları ilanı
09.09.2021 / 10.09.2021 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) kayıt tarihi (Asıl)
13.09.2021 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP kontenjanlarının ilanı
13.09.2021 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) yedek ilan tarihi
13.09.2021 / 14.09.2021 Yatay Geçiş kayıt tarihi (Asıl)
14.09.2021 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) kayıt tarihi (Yedek)
16.09.2021 / 17.09.2021 Yatay Geçiş Kayıt Tarihi (Yedek)
17.09.2021 GSÜYÖSYS değerlendirme sonuçları ilanı
17.09.2021 / 22.09.2021 DGS ile yerleştirilen öğrencilerin elektronik kayıt tarihleri
17.09.2021 / 24.09.2021 DGS ile yerleştirilen öğrencilerin kayıt tarihleri
20.09.2021 Güz yarıyılı ÇAP/YAP başvuruları için ilk gün
21.09.2021 / 22.09.2021 GSÜYÖSYS kesin kayıt (Asıl)
23.09.2021 GSÜYÖSYS yedek ilanı
24.09.2021 Güz yarıyılı ÇAP/YAP başvuruları için son gün
24.09.2021 Güz yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
27.09.2021 Öğrenci danışmanlarının belirlenmesi için son gün
27.09.2021 / 01.10.2021 ÇAP/YAP başvuru değerlendirme raporlarının Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarında görüşülmesi, karara bağlanması ve uygun görülen kayıt taleplerinin ilgili bölümlere gönderilmesi
29.09.2021 Otomasyon sisteminin saat 11:00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
29.09.2021 / 01.10.2021 Güz yarıyılı kayıt yenileme
29.09.2021 / 07.10.2021 Güz yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
Tarih Başlık
01.10.2021 Otomasyon sisteminin saat 17:00'da öğrencilere kapatılması
01.10.2021 Oryantasyon günü
03.10.2021 Otomasyon sisteminin saat 23:59'da danışmanlara kapatılması
04.10.2021 2021-2022 Akademik Yılın Başlangıcı
04.10.2021 / 05.10.2021 YKS Ek Yerleştirme Elektronik kayıt
04.10.2021 / 07.10.2021 YKS Ek Yerleştirme kayıt
04.10.2021 / 08.10.2021 Bölümlerce başvurusu uygun görülen öğrencilerin ÇAP/YAP Programına kayıt taleplerinin Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarından görüşülmesi ve karara bağlanarak YKK larının otomasyon sistemine girilmesi, sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi ve öğrencilere ilan edilmesi
05.10.2021 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin otomasyon sistemine bildirilmesi için son gün
11.10.2021 Otomasyon sisteminin saat 11:00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
11.10.2021 / 12.10.2021 Güz yarıyılı ders alma / bırakma ve mazeret kayıtları
11.10.2021 / 15.10.2021 İlgili bölümlerce ÇAP/YAP kayıtlarının otomasyon sistemi üzerinde gerçekleştirilmesi, ilgili danışmanlara atanması ve sistemin ders kayıtları için hazır hale getirilmesi
12.10.2021 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17:00'da öğrencilere kapatılması
15.10.2021 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23:59'da danışmanlara kapatılması
29.10.2021 CUMHURİYET BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
02.11.2021 / 05.11.2021 DGS Ek Yerleştirme ile yerleştirilen öğrenci kayıtları
10.11.2021 ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ (09:00-10:00)
22.11.2021 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
26.11.2021 Zorunlu değişiklik halinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
Tarih Başlık
07.12.2021 Zorunlu değişiklik halinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Senatoya gönderilmesi için son gün
15.12.2021 Senatoda kabul edilen ders planlarının(müfredatların) bahar yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
15.12.2021 Zorunlu değişiklik halinde Senatoda kabul edilen ÇAP/YAP planlarının(müfredatların) bahar yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
17.12.2021 ECTS web sayfasında yer alan program bilgileri ve bahar yarıyılı müfredatlarının erasmus uygunluğu dahil güncellenmesi için son gün

2022


Tarih Başlık
07.01.2022 Bahar yarıyılında açılacak derslerin iç, dış, ÇAP, YAP ve Erasmus kontenjanlarının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
10.01.2022 Bahar yarıyılı kayıt yenilemeler için otomasyon sistemi test ortamının açılması
10.01.2022 / 29.01.2022 Güz yarıyılı sınavları
14.01.2022 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
31.01.2022 Bahar yarıyılı ÇAP/YAP açık kontenjanlarına başvurular için ilk gün
31.01.2022 / 18.02.2022 Bahar yarıyılı kurum içi, kurum dışı yatay geçiş başvuru (Önlisans)
31.01.2022 / 20.02.2022 Güz yarıyıl tatili
Tarih Başlık
04.02.2022 Otomasyon sisteminin saat:23:59'da not verme işlemine kapatılması
04.02.2022 Bahar yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
07.02.2022 / 15.02.2022 Güz yarıyılı bütünleme sınavları
11.02.2022 Bahar yarıyılı ÇAP/YAP açık kontenjanlarına başvurular için son gün
14.02.2022 Bahar yarıyılı haftalık ders programının web sayfasında ilanı
14.02.2022 Otomasyon sisteminin saat:23:59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
15.02.2022 / 18.02.2022 ÇAP/YAP başvuru değerlendirme raporlarının Fakültenin / DMYO Yönetim Kurullarında görüşülmesi, karara bağlanması ve uygun görülen kayıt taleplerinin ilgili bölümlere gönderilmesi
16.02.2022 Otomasyon sisteminin saat 11:00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
16.02.2022 / 18.02.2022 Bahar yarıyılı kayıt yenileme
16.02.2022 / 01.03.2022 Bahar yarıyılı öğrenci katkı payı / öğrenim ücreti ödenmesi
18.02.2022 Otomasyon sisteminin 17:00'da öğrencilere kapatılması
21.02.2022 Bahar yarıyılı başlangıcı
21.02.2022 / 22.02.2022 Bahar yarıyılı yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi (Ön Lisans)
21.02.2022 / 26.02.2022 Ek Sınav Hakkı
22.02.2022 Otomasyon sisteminin saat 23:59'da danışmanlara kapatılması
23.02.2022 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin otomasyon sistemine bildirilmesi için son gün
23.02.2022 Bahar yarıyılı yatay geçiş başvuru sonuçları ilanı (Ön Lisans)
24.02.2022 / 25.02.2022 Bölümlerce başvurusu uygun görülen öğrencilerin ÇAP/YAP Programına kayıt taleplerinin Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarından görüşülmesi ve karara bağlanarak YKK larının otomasyon sistemine girilmesi, sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi ve öğrencilere ilan edilmesi
24.02.2022 / 25.02.2022 Bahar yarıyılı yatay geçiş kayıt (Asıl) (Ön Lisans)
25.02.2022 / 26.02.2022 İlgili bölümlerce ÇAP/YAP kayıtlarının otomasyon sistemi üzerinde gerçekleştirilmesi, ilgili danışmanlara atanması ve sistemin ders kayıtları için hazır hale getirilmesi
Tarih Başlık
01.03.2022 Tek ders sınav başvurusu için son gün
01.03.2022 Bahar yarıyılı Yatay Geçiş kayıt (Yedek) (Ön Lisans)
07.03.2022 Tek ders sınavı
07.03.2022 Otomasyon sisteminin saat 11:00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
07.03.2022 / 08.03.2022 Bahar yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
08.03.2022 Tek ders sınavı sonuç ilanı
08.03.2022 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17:00'da öğrencilere kapatılması
10.03.2022 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23:59'da danışmanlara kapatılması
Tarih Başlık
23.04.2022 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOÇUK BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
01.05.2022 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ (Resmi Tatil)
02.05.2022 / 04.05.2022 RAMAZAN BAYRAMI (Resmi Tatil)
06.05.2022 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
19.05.2022 ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (Resmi Tatil)
27.05.2022 Senatoda kabul edilen ders planlarının(müfredatların) güz yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
27.05.2022 Zorunlu değişiklik halinde Senatoda kabul edilen ÇAP/YAP planlarının(müfredatların) güz yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
30.05.2022 ECTS web sayfasında yer alan program bilgileri ve güz yarıyılı müfredatlarının erasmus uygunluğu dahil güncellenmesi için son gün
Tarih Başlık
03.06.2022 Bahar yarıyılı sonu
06.06.2022 / 18.06.2022 Bahar yarıyılı sınavları
10.06.2022 Güz yarıyılında açılacak derslerin verecek öğretim üye görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
21.06.2022 Otomasyon sisteminin saat 23:59'da not verme işlemine kapatılması
27.06.2022 / 02.07.2022 Bahar yarıyılı bütünleme sınavları
Tarih Başlık
05.07.2022 Otomasyon sisteminin saat 23:59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
08.07.2022 Tek ders sınav başvurusu için son gün
15.07.2022 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ (Resmi Tatil)
18.07.2022 Tek ders sınavı
19.07.2022 Tek ders sınav sonuç ilanı
Tarih Başlık
12.08.2022 Mezun aşamasındaki öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili Akademik Birimlerde YKK alınması için son gün

2021


Tarih Başlık
30.08.2021 ZAFER BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
24.09.2021 Güz yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
27.09.2021 Öğrenci danışmanlarının belirlenmesi için son gün
29.09.2021 / 01.10.2021 Güz yarıyılı kayıt yenileme
29.09.2021 Otomasyon sisteminin saat 11:00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
29.09.2021 / 07.10.2021 Güz yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
Tarih Başlık
01.10.2021 Otomasyon sisteminin saat 17:00'da öğrencilere kapatılması
03.10.2021 Otomasyon sisteminin saat 23:59'da danışmanlara kapatılması
04.10.2021 2021-2022 Akademik Yılın Başlangıcı
04.10.2021 / 17.12.2021 FBE Tezsiz Yüksek Lisans 1. dönem başlangıcı-sonu
05.10.2021 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin otomasyon sistemine bildirilmesi için son gün
11.10.2021 / 12.10.2021 Güz yarıyılı ders alma / bırakma ve mazeret kayıtları
11.10.2021 Otomasyon sisteminin saat 11:00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
12.10.2021 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17:00'da öğrencilere kapatılması
15.10.2021 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23:59'da danışmanlara kapatılması
29.10.2021 CUMHURİYET BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
10.11.2021 ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ (09:00-10:00)
22.11.2021 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
26.11.2021 Zorunlu değişiklik halinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
29.11.2021 / 31.12.2021 SBE Bahar yarıyılı tezsiz yüksek lisans başvuru
29.11.2021 / 17.12.2021 FBE II.Dönem Tezsiz Yüksek Lisans önkayıt tarihleri
Tarih Başlık
07.12.2021 Zorunlu değişiklik halinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Senatoya gönderilmesi için son gün
15.12.2021 Senatoda kabul edilen ders planlarının(müfredatların) bahar yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
15.12.2021 Zorunlu değişiklik halinde Senatoda kabul edilen ÇAP/YAP planlarının(müfredatların) bahar yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
17.12.2021 FBE 1.Dönem Tezsiz Yüksek Lisans dönem projesi teslim son gün
20.12.2021 / 24.12.2021 FBE I. Dönem Tezsiz Yüksek Lisans sınavları
27.12.2021 / 29.12.2021 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücreti ödenmesi ve kesin kayıt
27.12.2021 / 31.12.2021 FBE I.dönem Tezsiz Yüksek Lisans bütünleme sınavları
30.12.2021 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans yedek kayıt
17.12.2021 ECTS web sayfasında yer alan program bilgileri ve bahar yarıyılı müfredatlarının erasmus uygunluğu dahil güncellenmesi için son gün

2022


Tarih Başlık
03.01.2022 Otomasyon sisteminin saat 11:00'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem kayıt yenileme işlemleri için açılması
03.01.2022 / 05.01.2022 FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem ders yazılma ve kayıt yenileme tarihleri
03.01.2022 / 18.03.2022 FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem başlangıç-son
05.01.2022 Otomasyon sisteminin saat 19:00'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem kayıt yenileme işlemleri için öğrencilere kapatılması
07.01.2022 Otomasyon sisteminin saat 23:59'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans II.dönem kayıt yenileme işlemleri için danışmanlara kapatılması
09.01.2022 Yüksek Lisans tez teslim için son gün
09.01.2022 FBE Yüksek Lisans tez ara rapor teslimi için son gün
10.01.2022 / 14.01.2022 SBE Tezsiz Yüksek Lisans mülakat ve / veya bilim sınavı
10.01.2022 / 29.01.2022 Güz yarıyılı sınavları
14.01.2022 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
28.01.2022 FBE Güz yarıyılı Yönlendirilmiş Araştırma dersi rapor teslim için son gün
31.01.2022 / 20.02.2022 Güz yarıyıl tatili
10.01.2022 Bahar yarıyılı kayıt yenilemeler için otomasyon sistemi test ortamının açılması
19.01.2022 / 21.01.2022 SBE Bahar yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans öğrenim ücreti ödenmesi ve kesin kayıt
31.01.2022 / 04.02.2022 FBE Güz yarıyılı tatili
Tarih Başlık
04.02.2022 Otomasyon sisteminin saat:23:59'da not verme işlemine kapatılması
04.02.2022 Bahar yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
07.02.2022 / 15.02.2022 Güz yarıyılı bütünleme sınavları
14.02.2022 / 18.02.2022 FBE Güz yarıyılı tatili
14.02.2022 Bahar yarıyılı haftalık ders programının web sayfasında ilanı
14.02.2022 Otomasyon sisteminin saat:23:59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
16.02.2022 / 18.02.2022 FBE Bahar yarıyılı Doktora Yeterlilik Sınavı başvuru
16.02.2022 / 01.03.2022 Bahar yarıyılı öğrenci katkı payı / öğrenim ücreti ödenmesi
16.02.2022 / 18.02.2022 FBE öğrenci katkı payı ödeme tarihleri
16.02.2022 / 18.02.2022 Bahar yarıyılı kayıt yenileme
16.02.2022 Otomasyon sisteminin saat 11:00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
18.02.2022 FBE ders alma işlemlerinin danışman tarafından onaylanması için son gün
18.02.2022 Otomasyon sisteminin 17:00'da öğrencilere kapatılması
21.02.2022 / 03.06.2022 FBE bahar yarıyılı başlangıç ve sonu
21.02.2022 Bahar yarıyılı başlangıcı
23.02.2022 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin otomasyon sistemine bildirilmesi için son gün
21.02.2022 / 26.02.2022 Ek Sınav Hakkı
Tarih Başlık
04.03.2022 Otomasyon sisteminin saat 23:59'da danışmanlara kapatılması
07.03.2022 / 08.03.2022 Bahar yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
07.03.2022 Otomasyon sisteminin saat 11:00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
08.03.2022 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17:00'da öğrencilere kapatılması
10.03.2022 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23:59'da danışmanlara kapatılması
18.03.2022 FBE II.dönem Tezli Yüksek Lisans dönem projesi teslim son gün
21.03.2022 / 25.03.2022 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans sınavları
28.03.2022 / 01.04.2022 FBE II.dönem Tezsiz Yüksek Lisans bütünleme sınavları
Tarih Başlık
04.04.2022 / 24.06.2022 FBE Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem başlangıcı-sonu
04.04.2022 / 06.04.2022 FBE Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem kayıt yenileme/öğrenim ücreti ödenmesi
04.04.2022 Otomasyon sisteminin saat 11:00'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem kayıt yenileme işlemleri için açılması
06.04.2022 Otomasyon sisteminin saat 19:00'da FBE Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem kayıt yenileme işlemleri için öğrencilere kapatılması
08.04.2022 Otomasyon sisteminin saat 23:59'da Tezsiz Yüksek Lisans III.dönem kayıt yenileme işlemleri için danışmanlara kapatılması
23.04.2022 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOÇUK BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
01.05.2022 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ (Resmi Tatil)
02.05.2022 / 04.05.2022 RAMAZAN BAYRAMI (Resmi Tatil)
06.05.2022 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
09.05.2022 / 10.06.2022 SBE 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü programları başvuru (Tüm Programlar)
19.05.2022 ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (Resmi Tatil)
27.05.2022 Senatoda kabul edilen ders planlarının(müfredatların) güz yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
27.05.2022 Zorunlu değişiklik halinde Senatoda kabul edilen ÇAP/YAP planlarının(müfredatların) güz yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
30.05.2022 ECTS web sayfasında yer alan program bilgileri ve güz yarıyılı müfredatlarının erasmus uygunluğu dahil güncellenmesi için son gün
Tarih Başlık
17.06.2022 Bahar yarıyılı Yönlendirilmiş Araştırma dersi rapor teslim için son gün
03.06.2022 Bahar yarıyılı sonu
03.06.2022 FBE Yüksek Lisans tez teslim için son gün
03.06.2022 Bahar yarıyılı Yüksek Lisans tez ara rapor teslim için son gün
06.06.2022 / 18.06.2022 Bahar yarıyılı sınavları
10.06.2022 Güz yarıyılında açılacak derslerin verecek öğretim üye görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
20.06.2022 / 24.06.2022 SBE 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü programları sınavları (Tüm programlar için)
21.06.2022 Otomasyon sisteminin saat 23:59'da not verme işlemine kapatılması
24.06.2022 FBE III.yarıyıl Tezsiz Yüksek Lisans dönem projesi son gün
27.06.2022 / 02.07.2022 Bahar yarıyılı bütünleme sınavları
27.06.2022 / 01.07.2022 FBE III.yarıyıl Tezsiz Yüksek Lisans sınavları
Tarih Başlık
04.07.2022 / 08.07.2022 FBE III.yarıyıl Tezsiz Yüksek Lisans bütünleme sınavları
04.07.2022 / 08.07.2022 SBE 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü programları kesin kayıtları (Tüm programlar için)
05.07.2022 Otomasyon sisteminin saat 23:59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
15.07.2022 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
12.08.2022 Mezun aşamasındaki öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili Akademik Birimlerde YKK alınması için son gün

2021


Tarih Başlık
31.08.2021 / 03.09.2021 Fransızca Hazırlık - İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı bütünleme sınavları
30.08.2021 ZAFER BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
20.09.2021 Fransızca Hazırlık Muafiyet Sınavı
21.09.2021 İleri Fransızca Muafiyet Sınavı
22.09.2021 İngilizce seviye tespit sınavı
24.09.2021 Güz yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
29.09.2021 / 01.10.2021 Güz yarıyılı kayıt yenileme
29.09.2021 Otomasyon sisteminin saat 11:00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
29.09.2021 / 07.10.2021 Güz yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
Tarih Başlık
01.10.2021 Otomasyon sisteminin saat 17:00'da öğrencilere kapatılması
01.10.2021 Oryantasyon günü
03.10.2021 Otomasyon sisteminin saat 23:59'da danışmanlara kapatılması
04.10.2021 2021-2022 Akademik Yılın Başlangıcı
05.10.2021 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin otomasyon sistemine bildirilmesi için son gün
11.10.2021 / 12.10.2021 Güz yarıyılı ders alma / bırakma ve mazeret kayıtları
11.10.2021 Otomasyon sisteminin saat 11:00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
12.10.2021 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17:00'da öğrencilere kapatılması
15.10.2021 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23:59'da danışmanlara kapatılması
29.10.2021 CUMHURİYET BAYRAMI (Resmi Tatil)
Tarih Başlık
10.11.2021 ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ (09:00-10:00)
21.11.2021 / 26.11.2021 Hazırlık sınıfı tekrar haftası
22.11.2021 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
26.11.2021 Zorunlu değişiklik halinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
Tarih Başlık
07.12.2021 Zorunlu değişiklik halinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Senatoya gönderilmesi için son gün
15.12.2021 Senatoda kabul edilen ders planlarının(müfredatların) bahar yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
15.12.2021 Zorunlu değişiklik halinde Senatoda kabul edilen ÇAP/YAP planlarının(müfredatların) bahar yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün

2022


Tarih Başlık
21.01.2022 Güz yarıyılı sonu (Hazırlık-İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı)
24.01.2022 / 28.01.2022 Hazırlık sınıfları tekrar haftası
14.01.2022 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
31.01.2022 / 04.02.2022 Hazırlık sınıfları sınavı
31.01.2022 / 20.02.2022 İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı yarıyıl tatili
10.01.2022 Bahar yarıyılı kayıt yenilemeler için otomasyon sistemi test ortamının açılması
Tarih Başlık
04.02.2022 Otomasyon sisteminin saat:23:59'da not verme işlemine kapatılması
04.02.2022 Bahar yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
19.02.2022 İngilizce seviye tespit sınavı / E1amen
07.02.2022 / 15.02.2022 Güz yarıyılı bütünleme sınavları
14.02.2022 Otomasyon sisteminin saat:23:59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
16.02.2022 / 01.03.2022 Bahar yarıyılı öğrenci katkı payı / öğrenim ücreti ödenmesi
16.02.2022 / 18.02.2022 Bahar yarıyılı kayıt yenileme
16.02.2022 Otomasyon sisteminin saat 11:00'da kayıt yenileme işlemleri için açılması
18.02.2022 Otomasyon sisteminin 17:00'da öğrencilere kapatılması
22.02.2022 Otomasyon sisteminin saat 23:59'da danışmanlara kapatılması
21.02.2022 Bahar yarıyılı başlangıcı
23.02.2022 Öğrenci sayılarına göre kapatılma durumunda olan derslerin otomasyon sistemine bildirilmesi için son gün
21.02.2022 / 26.02.2022 Ek Sınav Hakkı
Tarih Başlık
07.03.2022 / 08.03.2022 Bahar yarıyılı ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları
07.03.2022 Otomasyon sisteminin saat 11:00'da ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
08.03.2022 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17:00'da öğrencilere kapatılması
10.03.2022 Otomasyon sisteminin ders alma/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23:59'da danışmanlara kapatılması
Tarih Başlık
23.04.2022 ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOÇUK BAYRAMI (Resmi Tatil)
06.04.2022 / 08.04.2022 Hazırlık sınıfları tekrar haftası
Tarih Başlık
01.05.2022 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ (Resmi Tatil)
02.05.2022 / 04.05.2022 RAMAZAN BAYRAMI (Resmi Tatil)
06.05.2022 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
19.05.2022 ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (Resmi Tatil)
27.05.2022 Senatoda kabul edilen ders planlarının(müfredatların) güz yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
27.05.2022 Zorunlu değişiklik halinde Senatoda kabul edilen ÇAP/YAP planlarının(müfredatların) güz yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
Tarih Başlık
03.06.2022 Bahar yarıyılı sonu
10.06.2022 Hazırlık sınıfları yıl sonu
10.06.2022 Güz yarıyılında açılacak derslerin verecek öğretim üye görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
13.06.2022 / 19.06.2022 Hazırlık sınıfları tekrar haftası
20.06.2022 / 26.06.2022 Hazırlık sınıfları yıl sonu sınavları
21.06.2022 Otomasyon sisteminin saat 23:59'da not verme işlemine kapatılması
Tarih Başlık
01.07.2022 Hazırlık sınavları/İleri Fransızca hazırlık sınıfı yıl sonu sınav sonuçları ilanı
05.07.2022 Otomasyon sisteminin saat 23:59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
15.07.2022 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ (Resmi Tatil)
2021/2022 eğitim-öğretim yılına ilişkin Akademik Takvim ile ilgili olarak, öngörülemeyen sebeplerle ve gerekli görülen hallerde Rektörlük tarafından değişiklik yapılabilir.