2023


Tarih Başlık
28.09.2023 Otomasyon Sisteminin saat 11.00'de kayıt yenileme işlemleri için açılması
28.09.2023 / 29.09.2023 Güz yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
28.09.2023 / 29.09.2023 Güz yarıyılı kayıt yenileme
29.09.2023 Otomasyon sisteminin saat 17.00'de öğrencilere kapatılması
Tarih Başlık
02.10.2023 2023-2024 Akademik Yılın Başlangıcı
03.10.2023 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
05.10.2023 / 11.10.2023 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP bölümlerce başvurusu uygun görülen öğrencilerin ÇAP/YAP programlarına kayıt taleplerinin görüşülmesi ve karara bağlanarak sonuçların öğrenci işlerine bildirlmesi ve öğrencilere ilan edilmesi
09.10.2023 Otomasyon sisteminin saat 11.00'de ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
09.10.2023 / 10.10.2023 Güz yarıyılı ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları
10.10.2023 Otomasyon sisteminin ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17.00'de öğrencilere kapatılması
12.10.2023 Otomasyon sisteminin ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
12.10.2023 / 13.10.2023 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ÇAP/YAP programlarına kaydı gerçekleşecek öğrencilerin otomasyon sistemi tarafından ilgili danışmanlara atanması ve sistemin ders kayıtları için hazır hale getirilmesi
Tarih Başlık
10.11.2023 ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ (09.00-10.00)
Tarih Başlık
08.12.2023 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
15.12.2023 Zorunlu değişiklik halinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
20.12.2023 Zorunlu değişiklik halinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Senatoya gönderilmesi için son gün
29.12.2023 Senatoda kabul edilen ders planlarının(müfredatların) bahar yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
29.12.2023 Zorunlu değişiklik halinde Senatoda kabul edilen ÇAP/YAP planlarının(müfredatların) bahar yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
29.12.2023 ECTS web sayfasında yer alan program bilgileri ve bahar yarıyılı müfredatlarının güncellenmesi için son gün

2024


Tarih Başlık
06.01.2024 Güz yarıyılı sonu
08.01.2024 / 21.01.2024 Güz yarıyılı sınavları
22.01.2024 / 28.01.2024 Güz yarıyıl tatili
23.01.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
29.01.2024 Bahar yarıyılı ÇAP/YAP kontenjanlarının ilanı
29.01.2024 / 04.02.2024 Güz yarıyılı bütünleme sınavları
29.01.2024 / 09.02.2024 Bahar yarıyılı kurum içi, kurum dışı yatay geçiş başvuru (önlisans)
Tarih Başlık
01.02.2024 Bahar yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
02.02.2024 Bahar yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
02.02.2024 Bahar yarıyılında açılacak derslerin iç, dış, ÇAP/YAP kontenjanlarının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
05.02.2024 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
05.02.2024 Bahar yarıyılı ÇAP/YAP açık kontenjanlarına başvurular için ilk gün
05.02.2024 / 11.02.2024 Güz yarıyıl tatili
06.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
07.02.2024 Tek ders sınav başvurusu için ilk gün
08.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 11.00'de kayıt yenileme işlemleri için açılması
08.02.2024 / 09.02.2024 Bahar yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
08.02.2024 / 09.02.2024 Bahar yarıyılı kayıt yenileme
09.02.2024 Bahar yarıyılı ÇAP/YAP açık kontenjanlarına başvurular için son gün
09.02.2024 Tek ders sınav başvurusu için son gün
09.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 17.00'de öğrencilere kapatılması
12.02.2024 Bahar yarıyılı başlangıcı
12.02.2024 / 16.02.2024 ÇAP/YAP başvuru değerlendirme raporlarının Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarında görüşülmesi, karara bağlanması ve uygun görülen kayıt taleplerinin ilgili bölümlere gönderilmesi.
13.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
13.02.2024 Bahar yarıyılı yatay geçiş Sınavına girecek öğrenci listesinin ilanı(önlisans)
15.02.2024 Bahar yarıyılı yatay geçiş yazılı sınav tarihi(önlisans)
16.02.2024 Bahar yarıyılı yatay geçiş yazılı sınav sonuç ilan tarihi (önlisans)
19.02.2024 Bahar yarıyılı yatay geçiş başvuru sonuçları ilanı (önlisans)
19.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 11.00'de ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
19.02.2024 / 20.02.2024 Bahar yarıyılı ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları
20.02.2024 Bahar yarıyılı yatay geçiş kayıt (asıl)(önlisans)
20.02.2024 Otomasyon sisteminin ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17.00'de öğrencilere kapatılması
21.02.2024 Bahar yarıyılı yatay geçiş kayıt yaptırmaya hak kazanan yedek öğrenci listesi ilanı (önlisans)
22.02.2024 Bahar yarıyılı yatay geçiş kayıt (yedek)(önlisans)
22.02.2024 Otomasyon sisteminin ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
23.02.2024 Tek Ders Sınavı
23.02.2024 Bölümlerce başvurusu uygun görülen öğrencilerin ÇAP/YAP programına kayıt taleplerinin Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarında görüşülmesi ve karara bağlanarak YKK'larının otomasyon sistemine girilmesi, sonuçların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi ve öğrencilere ilan edilmesi
24.02.2024 İngilizce Seviye Tespit Sınavı
26.02.2024 / 05.03.2024 İlgili bölümlerce ÇAP/YAP kayıtlarının Otomasyon Sistemi üzerinde gerçekleştirilmesi, ilgili danışmanlara atanması ve sistemin ders kayıtları için hazır hale getirilmesi.
28.02.2024 Tek ders sınav sonuç ilanı
28.02.2024 Tek ders sınav sonuç ilanı
Tarih Başlık
10.04.2024 / 12.04.2024 Ramazan Bayramı (9 Nisan 2024 salı günü yarım gün)
Tarih Başlık
01.05.2024 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ (Resmi Tatil)
03.05.2024 2024-2025 eğitim öğretim yılı ÇAP/YAP ve ders planlarının ilgili birim kurullarından geçirilerek Eğitim Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonuna gönderilmesi için son gün
19.05.2024 ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (Resmi Tatil)
25.05.2024 Bahar yarıyılı sonu
27.05.2024 ECTS web sayfasında yer alan program bilgileri ve güz yarıyılı müfredatların güncellenmesi için son gün
27.05.2024 / 09.06.2024 Bahar yarıyılı sonu sınavları
Tarih Başlık
07.06.2024 Güz yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
11.06.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
16.06.2024 / 19.06.2024 KURBAN BAYRAMI 15 Haziran 2024 Cumartesi günü yarım gün)
24.06.2024 / 30.06.2024 Bahar yarıyılı bütünleme sınavları
Tarih Başlık
02.07.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
03.07.2024 Tek ders sınav başvurusu için ilk gün
05.07.2024 Tek ders sınav başvurusu için son gün
22.07.2024 Tek ders sınavı
24.07.2024 Tek ders sınav sonuç ilanı
Tarih Başlık
15.08.2024 Güz yarıyılında açılacak derslerin iç ve dış kontenjanlarının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
15.08.2024 Güz yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
15.08.2024 Güz yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
15.08.2024 Güz yarıyılı Kayıt Yenilemeler için otomasyon sistemi test ortamının açılması
16.08.2024 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ilgili Akademik Birimlerine başvuru için son gün
18.08.2024 Senatoda kabul edilen ders planlarının(müfredatların) güz yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
26.08.2024 Güz Yarıyılı için ÇAP/YAP kontenjanlarının ilanı
Tarih Başlık
02.09.2024 Güz yarıyılı ÇAP/YAP başvuruları için ilk gün
06.09.2024 Güz yarıyılı ÇAP/YAP başvuruları için son gün
09.09.2024 / 13.09.2024 ÇAP/YAP başvuru değerlendirme raporlarının Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarında görüşülmesi, karara bağlanması ve uygun görülen kayıt taleplerinin ilgili bölümlere gönderilmesi.
11.09.2024 Güz yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
13.09.2024 Öğrenci danışmanlarının belirlenmesi için son gün
16.09.2024 / 17.09.2024 Güz yarıyılı kayıt yenileme
16.09.2024 / 20.09.2024 Bölümlerce başvurusu uygun görülen öğrencilerin ÇAP/YAP programına kayıt taleplerinin Fakülte/DMYO Yönetim Kurullarında görüşülmesi ve karara bağlanarak YKK'larının otomasyon sistemine girilmesi, sonuçların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
23.09.2024 2024-2025 Akademik Yılın Başlangıcı
23.09.2024 / 01.10.2024 İlgili bölümlerce ÇAP/YAP kayıtlarının Otomasyon Sistemi üzerinde gerçekleştirilmesi, ilgili danışmanlara atanması ve sistemin ders kayıtları için hazır hale getirilmesi.

2023


Tarih Başlık
28.09.2023 / 29.09.2023 Güz yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
28.09.2023 / 29.09.2023 Güz yarıyılı kayıt yenileme
28.09.2023 / 29.09.2023 FBE I.Dönem Derse Yazılma ve Kayıt Yenileme
28.09.2023 Otomasyon Sisteminin saat 11.00'de kayıt yenileme işlemleri için açılması
29.09.2023 Otomasyon sisteminin saat 17.00'de öğrencilere kapatılması
28.09.2023 / 29.09.2023 Oryantasyon Günü
Tarih Başlık
03.10.2023 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
02.10.2023 2023-2024 Akademik Yılın Başlangıcı
02.10.2023 FBE I. Dönem Başlangıcı
09.10.2023 / 10.10.2023 Güz yarıyılı ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları
09.10.2023 Otomasyon sisteminin saat 11.00'de ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
10.10.2023 Otomasyon sisteminin ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17.00'de öğrencilere kapatılması
12.10.2023 Otomasyon sisteminin ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
Tarih Başlık
10.11.2023 ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ (09.00-10.00)
27.11.2023 / 15.12.2023 FBE 2. Dönem Ön Kayıt Tarihleri
Tarih Başlık
08.12.2023 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
15.12.2023 FBE I. Dönem Sonu
15.12.2023 FBE I. Dönem Projesi Teslim Son Tarihi
29.12.2023 Senatoda kabul edilen ders planlarının(müfredatların) bahar yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
29.12.2023 ECTS web sayfasında yer alan program bilgileri ve bahar yarıyılı müfredatlarının güncellenmesi için son gün
18.12.2023 / 21.12.2023 FBE 2. Dönem Sözlü Sınav Tarihi
18.12.2023 / 22.12.2023 FBE I. Dönem Sonu Sınavları
25.12.2023 / 27.12.2023 FBE 2.Dönem Kesin Kayıt Tarihleri
25.12.2023 / 27.12.2023 FBE 2.Dönem İlk Defa Kayıt Yaptıracak Adayları Öğrenim Ücreti Ödeme Tarihleri
28.12.2023 FBE 2.Dönem Yedek Kayıt Tarihleri

2024


Tarih Başlık
02.01.2024 FBE 2.Dönem Başlangıcı
02.01.2024 / 04.01.2024 FBE 2.Dönem Derse Yazılma ve Kayıt Yenileme
02.01.2024 / 04.01.2024 FBE 2.Dönem Öğrenim Ücreti Ödeme
05.01.2024 Yüksek Lisans Tez Teslim Son Tarihi
05.01.2024 Yüksek Lisans Tez Ara Rapor Teslim Son Tarihi
06.01.2024 Güz yarıyılı sonu
08.01.2024 / 21.01.2024 Güz yarıyılı sınavları
19.01.2024 Yönlendirilmiş Araştırma Dersi Rapor Teslim Son Tarihi
22.01.2024 / 28.01.2024 Güz yarıyıl tatili
29.01.2024 / 04.02.2024 Güz yarıyılı bütünleme sınavları
23.01.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
Tarih Başlık
05.02.2024 / 11.02.2024 Güz yarıyıl tatili
02.02.2024 Bahar yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
05.02.2024 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
06.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
01.02.2024 Bahar yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
08.02.2024 / 09.02.2024 Bahar yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
08.02.2024 / 09.02.2024 Bahar yarıyılı kayıt yenileme
08.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 11.00'de kayıt yenileme işlemleri için açılması
08.02.2024 / 09.02.2024 Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihleri
09.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 17.00'de öğrencilere kapatılması
13.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
12.02.2024 Bahar yarıyılı başlangıcı
19.02.2024 / 20.02.2024 Bahar yarıyılı ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları
19.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 11.00'de ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
20.02.2024 Otomasyon sisteminin ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17.00'de öğrencilere kapatılması
22.02.2024 Otomasyon sisteminin ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
Tarih Başlık
15.03.2024 FBE 2.Dönem Projesi Teslim Son Tarihi
18.03.2024 / 22.03.2024 FBE 2.Dönem Sonu Sınav Tarihleri
25.03.2024 / 29.03.2024 FBE 2.Dönem Bütünleme Sınav Tarihleri
Tarih Başlık
01.04.2024 FBE 3.Dönem Başlangıcı
01.04.2024 / 03.04.2024 FBE 3.Dönem Derse Yazılma ve Kayıt Yenileme Tarihleri
01.04.2024 / 03.04.2024 FBE 3.Dönem Öğretim Ücreti Ödeme Tarihleri
10.04.2024 / 12.04.2024 Ramazan Bayramı (9 Nisan 2024 salı günü yarım gün)
Tarih Başlık
01.05.2024 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ (Resmi Tatil)
19.05.2024 ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (Resmi Tatil)
24.05.2024 Yüksek Lisans Tez Teslim Son Tarihi
24.05.2024 Yüksek Lisans Tez Ara Rapor Teslim Son Tarihi
27.05.2024 ECTS web sayfasında yer alan program bilgileri ve güz yarıyılı müfredatların güncellenmesi için son gün
25.05.2024 Bahar yarıyılı sonu
27.05.2024 / 09.06.2024 Bahar yarıyılı sonu sınavları
Tarih Başlık
07.06.2024 Yönlendirilmiş Araştırma Dersi Rapor Teslim Son Tarihi
07.06.2024 Güz yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
11.06.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
16.06.2024 / 19.06.2024 KURBAN BAYRAMI 15 Haziran 2024 Cumartesi günü yarım gün)
24.06.2024 / 30.06.2024 Bahar yarıyılı bütünleme sınavları
28.06.2024 FBE 3.Dönem Sonu
28.06.2024 FBE 3.Dönem Projesi Teslim Son Tarihi
Tarih Başlık
02.07.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
01.07.2024 / 05.07.2024 FBE 3.Dönem Sonu Sınav Tarihleri
08.07.2024 / 12.07.2024 FBE 3.Dönem Bütünleme Sınav Tarihleri
Tarih Başlık
16.08.2024 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ilgili Akademik Birimlerine başvuru için son gün
18.08.2024 Senatoda kabul edilen ders planlarının(müfredatların) güz yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
15.08.2024 Güz yarıyılında açılacak derslerin iç ve dış kontenjanlarının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
15.08.2024 Güz yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
15.08.2024 Güz yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
15.08.2024 Güz yarıyılı Kayıt Yenilemeler için otomasyon sistemi test ortamının açılması
Tarih Başlık
11.09.2024 Güz yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
13.09.2024 Öğrenci danışmanlarının belirlenmesi için son gün
16.09.2024 / 17.09.2024 Güz yarıyılı kayıt yenileme
23.09.2024 2024-2025 Akademik Yılın Başlangıcı

2023


Tarih Başlık
28.09.2023 / 29.09.2023 Güz yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
28.09.2023 / 29.09.2023 Güz yarıyılı kayıt yenileme
28.09.2023 Otomasyon Sisteminin saat 11.00'de kayıt yenileme işlemleri için açılması
29.09.2023 Otomasyon sisteminin saat 17.00'de öğrencilere kapatılması
28.09.2023 / 29.09.2023 Oryantasyon Günü
Tarih Başlık
03.10.2023 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
02.10.2023 2023-2024 Akademik Yılın Başlangıcı
09.10.2023 / 10.10.2023 Güz yarıyılı ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları
09.10.2023 Otomasyon sisteminin saat 11.00'de ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
10.10.2023 Otomasyon sisteminin ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17.00'de öğrencilere kapatılması
12.10.2023 Otomasyon sisteminin ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
Tarih Başlık
10.11.2023 ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ (09.00-10.00)
Tarih Başlık
08.12.2023 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
29.12.2023 Senatoda kabul edilen ders planlarının(müfredatların) bahar yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
29.12.2023 ECTS web sayfasında yer alan program bilgileri ve bahar yarıyılı müfredatlarının güncellenmesi için son gün

2024


Tarih Başlık
06.01.2024 İleri Fransızca sınıfları güz yarıyılı sonu
20.01.2024 Hazırlık sınıfları Güz yarıyılı sonu
22.01.2024 / 11.02.2024 İleri Fransızca sınıfları güz yarıyılı tatili
22.01.2024 / 28.01.2024 Hazırlık sınıfları tekrar haftası
29.01.2024 / 04.02.2024 Hazırlık sınıfları Güz yarıyılı sınavları
23.01.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
08.01.2024 / 21.01.2024 İleri Fransızca sınıfları güz yarıyıl sınavları
Tarih Başlık
05.02.2024 / 11.02.2024 Hazırlık sınıfları Güz yarıyıl tatili
02.02.2024 Bahar yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
05.02.2024 Bahar yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
06.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
01.02.2024 Bahar yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
08.02.2024 / 09.02.2024 Bahar yarıyılı öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi
08.02.2024 / 09.02.2024 Bahar yarıyılı kayıt yenileme
08.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 11.00'de kayıt yenileme işlemleri için açılması
09.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 17.00'de öğrencilere kapatılması
13.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
12.02.2024 Bahar yarıyılı başlangıcı
19.02.2024 / 20.02.2024 Bahar yarıyılı ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları
19.02.2024 Otomasyon sisteminin saat 11.00'de ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için açılması
20.02.2024 Otomasyon sisteminin ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 17.00'de öğrencilere kapatılması
22.02.2024 Otomasyon sisteminin ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları işlemleri için saat 23.59'da danışmanlara kapatılması
Tarih Başlık
10.04.2024 / 12.04.2024 Ramazan Bayramı (9 Nisan 2024 salı günü yarım gün)
Tarih Başlık
01.05.2024 EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ (Resmi Tatil)
19.05.2024 ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (Resmi Tatil)
27.05.2024 ECTS web sayfasında yer alan program bilgileri ve güz yarıyılı müfredatların güncellenmesi için son gün
25.05.2024 Bahar yarıyılı sonu
25.05.2024 İleri Fransızca sınıfları Bahar yarıyılı sonu
27.05.2024 / 09.06.2024 İleri Fransızca sınıfları Bahar yarıyılı sonu sınavları
27.05.2024 / 09.06.2024 Bahar yarıyılı sonu sınavları
Tarih Başlık
01.06.2024 Hazırlık sınıfları Bahar yarıyılı sonu
03.06.2024 / 16.06.2024 Hazırlık sınıfları Bahar yarıyılı sonu sınavları
07.06.2024 Güz yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinden 40a, 40b ve 31. madde ile istenecek olanların teklif edilmesi için son gün
11.06.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da not verme işlemine kapatılması
16.06.2024 / 19.06.2024 KURBAN BAYRAMI 15 Haziran 2024 Cumartesi günü yarım gün)
24.06.2024 / 30.06.2024 Bahar yarıyılı bütünleme sınavları
26.06.2024 Hazırlık sınıfları/İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı yılsonu sınav sonuçları ilanı
Tarih Başlık
02.07.2024 Otomasyon sisteminin saat 23.59'da bütünleme notu verme işlemine kapatılması
Tarih Başlık
16.08.2024 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ilgili Akademik Birimlerine başvuru için son gün
18.08.2024 Senatoda kabul edilen ders planlarının(müfredatların) güz yarıyılı için otomasyon sistemine girilmesi ve program bazında ders intibak işlemlerinin yapılması için son gün
15.08.2024 Güz yarıyılında açılacak derslerin iç ve dış kontenjanlarının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
15.08.2024 Güz yarıyılında açılacak dersleri verecek öğretim üye/görevlilerinin belirlenerek otomasyon sistemine girilmesi için son gün
15.08.2024 Güz yarıyılı haftalık ders programının otomasyon sistemine girilmesi için son gün
15.08.2024 Güz yarıyılı Kayıt Yenilemeler için otomasyon sistemi test ortamının açılması
Tarih Başlık
02.09.2024 / 15.09.2024 Fransızca Hazırlık - İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı bütünleme sınavları
18.09.2024 Fransızca Hazırlık - İleri Fransızca Hazırlık Sınıfı bütünleme sınav sonuç ilanı
11.09.2024 Güz yarıyılı haftalık ders programlarının web sayfasında ilanı
13.09.2024 Öğrenci danışmanlarının belirlenmesi için son gün
16.09.2024 / 17.09.2024 Güz yarıyılı kayıt yenileme
23.09.2024 2024-2025 Akademik Yılın Başlangıcı
2023/2024 eğitim-öğretim yılına ilişkin Akademik Takvim ile ilgili olarak, öngörülemeyen sebeplerle ve gerekli görülen hallerde Rektörlük tarafından değişiklik yapılabilir.